Картините, Идеята на SPACE for ART, Общи условия, Конфиденциалност, Отстъпки, Монтаж, Ваучер за подарък, Галерия, Снимки, Модели и размери

Модели и размери

на предлаганите картини в магазина за картини SPACE for ART

ВАРИАНТИ – 1a, 1b, 1c

Картините от този модел са от 1 част. Предлагат се в 3 варианта и 5 различни размера. Отпечатват се върху 100% памучна канава на еко-солвентен принтер. Канавата се опъва на подрамка.

МОДЕЛ ВАРИАНТ РАЗМЕР
1 част 1a 90 x 57
1 част 1a 122 x 77
1 част 1b 57 x 90
1 част 1b 190 x 122
1 част 1c 57 x 57
1 част 1c 122 x 122

* Всички размери са в сантиметри
# Монтаж на картина

ВАРИАНТИ – 2a, 2b, 2c, 2d

Картините от този модел са от 2 части. Предлагат се в 4 варианта и 8 различни размера. Отпечатват се върху 100% памучна канава на еко-солвентен принтер. Канавата се опъва на подрамка.

МОДЕЛ ВАРИАНТ РАЗМЕР РАЗМЕР НА ЧАСТИТЕ МОНТАЖ
2 части 2a 70 x 60 34 x 60 | 34 x 60 схема
2 части 2a 116 x 100 57 x 100 | 57 x 100 схема
2 части 2b 70 x 34 34 x 34 | 34 x 34 схема
2 части 2b 116 x 57 57 x 57 | 57 x 57 схема
2 части 2c 69 x70 69 x 34 | 69 x 34 схема
2 части 2c 115 x 116 115 x 57 | 115 x 57 схема
2 части 2d 140 x 34 69 x 34 | 69 x 34 схема
2 части 2d 232 x 57 115 x 57 | 115 x 57 схема

* Всички размери са в сантиметри
* Със закупената от Вас картина получавате схема за монтаж
# Монтаж на картина

ВАРИАНТИ – 3a, 3b, 3c, 3d

Картините от този модел са от 3 части. Предлагат се в 4 варианта и 11 различни размера. Отпечатват се върху 100% памучна канава на еко-солвентен принтер. Канавата се опъва на подрамка.

МОДЕЛ ВАРИАНТ РАЗМЕР РАЗМЕР НА ЧАСТИТЕ МОНТАЖ
3 части 3a 73 x 48 23 x 38 | 23 x 48 | 23 x 38 шаблон
3 части 3a 106 x 68 34 x 58 | 34 x 68 | 34 x 58 шаблон
3 части 3a 175 x 140 57 x 120 | 57 x 140 | 57 x 120 шаблон
3 части 3b 73 x 48 23 x 48 | 23 x 48 | 23 x 48 шаблон
3 части 3b 106 x 68 34 x 68 | 34 x 68 | 34 x 68 шаблон
3 части 3b 175 x 140 57 x 140 | 57 x 140 | 57 x 140 шаблон
3 части 3c 73 x 40 23 x 40 | 23 x 40 | 23 x 40 шаблон
3 части 3c 106 x 60 34 x 60 | 34 x 60 | 34 x 60 шаблон
3 части 3c 175 x 100 57 x 100 | 57 x 100 | 57 x 100 шаблон
3 части 3d 106 x 34 34 x 34 | 34 x 34 | 34 x 34 шаблон
3 части 3d 175 x 57 57 x 57 | 57 x 57 | 57 x 57 шаблон

* Всички размери са в сантиметри
* Със закупената от Вас картина получавате готов шаблон за монтаж
# Монтаж на картина

ВАРИАНТИ – 4a, 4b, 4c, 4d, 4e

Картините от този модел са от 4 части. Предлагат се в 5 варианта и 15 различни размера. Отпечатват се върху 100% памучна канава на еко-солвентен принтер. Канавата се опъва на подрамка.

МОДЕЛ ВАРИАНТ РАЗМЕР РАЗМЕР НА ЧАСТИТЕ МОНТАЖ
4 части 4a 98 x 62 23 x 47 | 23 x 62 | 23 x 62 | 23 x 47 шаблон
4 части 4a 142 x 90 34 x 75 | 34 x 90 | 34 x 90 | 34 x 75 шаблон
4 части 4a 218 x 140 53 x 120 | 53 x 140 | 53 x 140 | 53 x 120 шаблон
4 части 4b 98 x 62 23 x 62 | 23 x 62 | 23 x 62 | 23 x 62 шаблон
4 части 4b 142 x 90 34 x 90 | 34 x 90 | 34 x 90 | 34 x 90 шаблон
4 части 4b 218 x 140 53 x 140 | 53 x 140 | 53 x 140 | 53 x 140 шаблон
4 части 4c 98 x 72 23 x 62 | 23 x 62 | 23 x 62 | 23 x 62 шаблон
4 части 4c 142 x 100 34 x 90 | 34 x 90 | 34 x 90 | 34 x 90 шаблон
4 части 4c 218 x 150 53 x 140 | 53 x 140 | 53 x 140 | 53 x 140 шаблон
4 части 4d 98 x 23 23 x 23 | 23 x 23 | 23 x 23 | 23 x 23 шаблон
4 части 4d 142 x 34 34 x 34 | 34 x 34 | 34 x 34 | 34 x 34 шаблон
4 части 4d 234 x 57 57 x 57 | 57 x 57 | 57 x 57 | 57 x 57 шаблон
4 части 4e 48 x 48 23 x 23 | 23 x 23 | 23 x 23 | 23 x 23 шаблон
4 части 4e 70 x 70 34 x 34 | 34 x 34 | 34 x 34 | 34 x 34 шаблон
4 части 4e 116 x 116 57 x 57 | 57 x 57 | 57 x 57 | 57 x 57 шаблон

* Всички размери са в сантиметри
* Със закупената от Вас картина получавате готов шаблон за монтаж
# Монтаж на картина

ВАРИАНТИ – 5a, 5b

Картините от този модел са от 5 части. Предлагат се в 2 варианта и 6 различни размера. Отпечатват се върху 100% памучна канава на еко-солвентен принтер. Канавата се опъва на подрамка.

МОДЕЛ ВАРИАНТ РАЗМЕР РАЗМЕР НА ЧАСТИТЕ МОНТАЖ
5 части 5a 123 x 78 23 x 48 | 23 x 63 | 23 x 78 | 23 x 63 | 23 x 48 шаблон
5 части 5a 178 x 115 34 x 85 | 34 x 100 | 34 x 115 | 34 x 100 | 34 x 85 шаблон
5 части 5a 273 x 175 53 x 135 | 53 x 155 | 53 x 175 | 53 x 155 | 53 x 135 шаблон
5 части 5b 123 x 78 23 x 78 | 23 x 78 | 23 x 78 | 23 x 78 | 23 x 78 шаблон
5 части 5b 178 x 115 34 x 115 | 34 x 115 | 34 x 115 | 34 x 115 | 34 x 115 шаблон
5 части 5b 273 x 175 53 x 175 | 53 x 175 | 53 x 175 | 53 x 175 | 53 x 175 шаблон

* Всички размери са в сантиметри
* Със закупената от Вас картина получавате готов шаблон за монтаж
# Монтаж на картина