Клиентът има право на връщане на продукт

Клиентът има право на връщане на продукт

Всеки клиент на space4art.org има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него продукти (стоки) при спазване разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Клиентът може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

  • доставеният продукт явно не съответства на поръчания от него и това може да се установи чрез обикновения му преглед
  • при транспортирането продуктът е бил повреден
  • цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на продукта. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 от ЗЗП, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

В изброените по-горе случаи, клиентът може да иска доставеният му продукт да бъде заменен със съответстващ на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до е-магазина.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право на връщане на продукт, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на продукт през е-магазина, като върне продукта в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването му. В случай, че клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати Формуляр за отказ от сключения договор до е-магазина и да пристъпи към връщане на продукт с ненарушена цялост, напълно окомплектован заедно с всички съпътстващи го документи, включително инструкции за ползване, декларация за съответствие и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, с поставените от производителя защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като преките разходи за връщане са за сметка на клиента. Формулярът за отказ следва да бъде изпратен по Е-поща. Клиентът е длъжен да съхранява получения от него продукт, да осигури запазването на неговите качество и безопасността му. Е-магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗЗП.

При установени нарушения във външния вид на продукта, причинени по време на неговото транспортиране, клиентът следва да се обърне към куриера за съставяне и издаване на протокол за увредена пратка.

Не могат да бъдат обект на рекламация от страна на клиента разминавания между цветовете на доставените картини и тези на неговия монитор, тъй като причината за това са различните настройки на монитора на клиента.

Оставаме на разположение на нашите клиенти, които могат да се свържат с нас на Е-поща, за да получат подробна информация относно връщането или подмяната на продукт.

_______________________________

logo_space4art-paintings

SPACE for ART
МАГАЗИН ЗА КАРТИНИ
от каталог и по Ваша идея
Красивите цветни декорации, които допълват излъчването на Вашия дом, офис, придават им повече свежест, настроение и индивидуалност!